Undersøgelser

Ultralydsscanning af hjertet

ekkokardiografi

En ekkokardiografi er en ultralydsscanning af hjertet. Undersøgelsen bruges til at undersøge hjertets pumpefunktion og hjerteklapper – herved kan man vurdere tegn til hjertesvigt og utætheder eller forsnævringer af hjerteklapperne. Undersøgelsen foregår liggende, og er ikke forbundet med større ubehag.

Hjertekardiogram

EKG

Et hjertekardiogram (EKG) er et øjebliksbillede af hjertets elektriske impulser. Hjertekardiogrammet kan afsløre forstyrrelser i hjertets ledningssystem, abnorme hjerterytmer og tegn til belastning af hjertet, herunder mulig kranspulsåresygdom.

 

Arbejdstest

Beskrivelse følger

Optagelse af hjerterytmen

Holtermonitorering er en ambulant optagelse af hjerterytmen. Undersøglesen bruges til at diagnosticere hjerterytmeforstyrrelser, særligt hvis der hyppigt opleves symptomer. Undersøgelse kan i langt de fleste tilfælde afgøre hvilken type rytmeforstyrrelse der er tale om, og vejlede den videre behandling. En holtermonitorering er typiske af 2-3 døgns varighed. Under optagelsen er der pålimet en række elektroder til brystkassen, hertil er der koblet 5-7 ledninger som er forbundet med en enhed der optager selve hjerterytmen. Du må gerne være fysisk aktiv under undersøgelsen, du skal blot afmonterer optageren under bad/svømning, og påsætte den igen herefter.

 

Døgnblodtryk

døgnblodtryk

Mange patienter vil opleve at deres blodtryk er højere, når det måles under en konsultation, end i deres hjemlige omgivelser. Dette er et velbeskrevet fænomen, hos nogen er det mere udtalt hos andre. Hvis man behandler et blodtryk ud fra konsultationsmålinger risikerer man at overbehandle patienten. Undersøgelsen kan både benyttes til at diagnosticere blodtryksforhøjelse, samt til at kontrollere effekten af en iværksat behandling. Døgnblodtryksmålingen skal foregå på en almindelig dag, dog ikke under sport og man må ej heller gå i bad mens man har apparatet på.

 

Lungefunktion

lungefunktion

Ved udredning af åndenød kan det være relevant at foretage både ekkokardiografi (ultralydsscanning af hjertet) og lungefunktionsundersøgelse. En lungefunktionsundersøgelse indgår i udredningen af sygdomme som astma og KOL.

 
Rul til toppen