Undersøgelser

Herunder kan du læse om de undersøgelser vi tilbyder i klinikken

Hjertekardiogram – EKG
EKG
Et hjertekardiogram (EKG) er et øjebliksbillede af hjertets elektriske impulser. Hjertekardiogrammet kan afsløre forstyrrelser i hjertets ledningssystem, abnorme hjerterytmer og tegn til belastning af hjertet, herunder mulig kranspulsåresygdom.

Lungefunktionsundersøgelse
Ved udredning af åndenød kan det være relevant at foretage både ekkokardiografi (ultralydsscanning af hjertet) og lungefunktionsundersøgelse. En lungefunktionsundersøgelse indgår i udredningen af sygdomme som astma og KOL.

Døgnblodtryksmåling
døgnblodtryk
Mange patienter vil opleve at deres blodtryk er højere, når det måles under en konsultation, end i deres hjemlige omgivelser. Dette er et velbeskrevet fænomen, hos nogen er det mere udtalt hos andre. Hvis man behandler et blodtryk ud fra konsultationsmålinger risikerer man at overbehandle patienten. Undersøgelsen kan både benyttes til at diagnosticere blodtryksforhøjelse, samt til at kontrollere effekten af en iværksat behandling. Døgnblodtryksmålingen skal foregå på en almindelig dag, dog ikke under sport og man må ej heller gå i bad mens man har apparatet på.

Ekkokardiografi – ultralydsscanning af hjertet
En ekkokardiografi er en ultralydsscanning af hjertet. Undersøgelsen bruges til at undersøge hjertets pumpefunktion og hjerteklapper – herved kan man vurdere tegn til hjertesvigt og utætheder eller forsnævringer af hjerteklapperne. Undersøgelsen foregår liggende, og er ikke forbundet med større ubehag.

Holtermonitorering – optagelse af hjerterytmenHoltermonitorering er en ambulant optagelse af hjerterytmen. Undersøglesen bruges til at diagnosticere hjerterytmeforstyrrelser, særligt hvis der hyppigt opleves symptomer. Undersøgelse kan i langt de fleste tilfælde afgøre hvilken type rytmeforstyrrelse der er tale om, og vejlede den videre behandling. En holtermonitorering er typiske af 2-3 døgns varighed. Under optagelsen er der pålimet en række elektroder til brystkassen, hertil er der koblet 5-7 ledninger som er forbundet med en enhed der optager selve hjerterytmen. Du må gerne være fysisk aktiv under undersøgelsen, du skal blot afmonterer optageren under bad/svømning, og påsætte den igen herefter.

Alivecor Cardia


Ved sjældent forekommende hjertebanken, typisk mindre end hver anden uge, er det upraktisk at foretage holtermonitorering, da det er mindre sandsynligt at man har symptomer mens man bærer holtermonitoren. I det tilfælde vil vi i stedet foreslå at man bruger en Kardia fra AlivCor – dette simple apparat har lang batteritid, er praktisk og nemt at brug, og kan sammen med Kardia appen på en Adroid mobiltelefon eller iPhone sende et EKG til klinikken. Når du køber en Kardia i klinikken, kan du sende EKG’er til os de følgende 3 måneder uden yderligere beregning.

Rul til toppen